Enovatilskudd

Nå kan du installere tiltaket og sende inn faktura eller kvittering i etterkant. Se om noen av tiltakene er smarte for din bolig på Energiportalen. 

Les mer om Enovatilskuddet

Demo Steinkjer

Demo Steinkjer er et nasjonalt prosjekt hvor nye løsninger for måling og bruk av energi skal testes. Gjennom Demo Steinkjer får Norge sin nasjonale testarena for smarte energiløsninger, og resultatene vil kunne ha stor betydning for utbygging av fremtidens energinett i Norge.

Les mer om Demo Steinkjer

Ungboprosjektet

I Steinkjer skal alle under 35 år ha mulighet til å bosette seg, fortrinnsvis i selveid bolig, i de deler av kommunen de selv ønsker det.
Ungboprosjektet skal gjøre finansieringsordninger som allerede finnes bedre kjent og knuse myter om at det å kjøpe sin egen bolig er altfor dyrt.

Trenger du hjelp?

Ring gratis til Enøktelefonen 47222076 eller send en mail til Entelligens AS hvis du trenger hjelp til å bruke Energiportalen. En av våre hyggelige energirådgivere vil hjelpe deg.

Tjenesten er levert i samarbeid mellom NTE, Demo Steinkjer og Steinkjer kommune
NTE Demo Steinkjer